28/10: ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ

28/10: ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ

ΚΥΡΙΑΚΗ

Αναχώρηση στις 7.00 π.μ. για τη Ράχη Συκά (1.000 μ.), ανάβαση στη δεύτερη κορυφή του Ξεροβουνίου (1.413 μ.) και κατάβαση στη Στενή (400 μ.).

Παράλληλα, μια αναρριχητική ομάδα θα σκαρφαλώσει στη Δυτική Κόψη (μόνο για αποφοίτους σχολών αναρρίχησης – απαραίτητος ο αναρριχητικός εξοπλισμός).

Ώρες πορείας: 7 • Βαθμός δυσκολίας: 2

Αρχηγός: Δημήτρης Γκούσκος

Αρχηγός αναρριχητικής ομάδας: Γιώργος Βουρλιάς