31/03: ΛΟΥΣΙΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ Αναχώρηση στις 7.00 π.μ. για τη Δημητσάνα Αρκαδίας και πορεία κατά μήκος του Λούσιου μέσω των Μονών Φιλοσόφου και Προδρόμου μέχρι την Αρχαία Γόρτυνα.

Ώρες πορείας: 6 • Βαθμός δυσκολίας: 1

Αρχηγός: Αντώνης Βουτσογιανάκης