30/06: ΚΑΤΑΒΑΣΗ ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ (ΡΑΠΕΛ)

ΚΥΡΙΑΚΗ Πληροφορίες στα τηλέφωνα του Συλλόγου.

Ώρες πορείας: 4-5 • Βαθμός δυσκολίας: 3+

Αρχηγός: Μαρία Τοπαλίδου