13-15/09: ΜΕΤΕΩΡΑ – 31η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ – ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ

Πληροφορίες στα τηλέφωνα του Συλλόγου.