29/03: ΒΟΥΡΑΪΚΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ

Αναχώρηση στις 7.00 π.μ. για το Διακοφτό και ανάβαση του φαραγγιού μέσω Ζαχλωρούς μέχρι το Μέγα Σπήλαιο.

Ώρες πορείας: 6 • Βαθμός δυσκολίας: 1

Αρχηγός: Τίνα Βάλβη