23-24/05: ΚΑΤΑΒΑΣΗ ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ (ΡΑΠΕΛ)

ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ – ΚΥΡΙΑΚΗ

Πληροφορίες στα τηλέφωνα του Συλλόγου.

Ώρες πορείας: 4-5 • Βαθμός δυσκολίας: 3+

Αρχηγός: Χάρης Οικονόμου