Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΣ Ηλιούπολης

Πρόεδρος: Ρωμανάς Σωτήρης
Αντιπρόεδρος: Βουτσογιαννάκης Αντώνης
Γενικός Γραμματέας: Βουρλιάς Γιώργος
Ειδικός Γραμματέας: Οικονόμου Χάρης
Ταμίας: Μποτσιβάλης Γεράσιμος
Έφορος Ορειβασίας-Αναρρίχησης: Μητρόπουλος Γιώργος
Έφορος Χιονοδρομίας-Εκδηλώσεων: Γκούσκος Δημήτρης
Έφορος Καταφυγίου: Ρωμανά Σοφία
Έφορος Υλικού: Χαρωνιτάκης Αλέξανδρος