ΑΝΔΡΩΝΗ Δέσποινα του Ευαγγέλου, κάτοικος Ηλιούπολης

ΑΝΔΡΩΝΗΣ Ευάγγελος του Χρήστου, κάτοικος Ηλιούπολης

ΒΑΤΙΣΤΑΣ Ιωάννης του Ευαγγέλου, κάτοικος Μοσχάτου

ΓΙΑΟΥΡΤΣΑΚΗΣ Ξενοφών του Ιωάννου, κάτοικος Ηλιούπολης

ΓΚΕΖΕΡΛΗΣ Βασίλειος του Σπυρίδωνος, κάτοικος Ηλιούπολης

ΚΑΡΑΒΑΝΑΣ Ευάγγελος του Γεωργίου, κάτοικος Ηλιούπολης

ΚΑΛΕΣΣΗΣ Νικόλαος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Ηλιούπολης

ΜΑΝΟΣ Βασίλειος του Ανδρέου, κάτοικος Ηλιούπολης

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος του Δημητρίου, κάτοικος Ηλιούπολης

ΜΠΑΡΟΥΤΑ Μαρία του Αλεξάνδρου, κάτοικος Ηλιούπολης

ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ Αλέξανδρος του Αποστόλου, κάτοικος Ηλιούπολης

ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ Απόστολος του Ανδρέου, κάτοικος Ηλιούπολης

ΜΠΕΣΣΑΣ Κωνσταντίνος του Στυλιανού, κάτοικος Ηλιούπολης

ΞΗΝΤΑΒΕΛΩΝΗΣ Ανδρέας του Γεωργίου, κάτοικος Ηλιούπολης

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΤΣΗ Αικατερίνη του Δημητρίου, κάτοικος Ηλιούπολης

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ Ανδρέας του Δημητρίου, κάτοικος Ηλιούπολης

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ Δημήτριος του Ανδρέου, κάτοικος Ηλιούπολης

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Βασιλική του Πέτρου, κάτοικος Αργυρούπολης

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Πέτρος του Δημητρίου, κάτοικος Αργυρούπολης

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ Γεώργιος του Βασιλείου, κάτοικος Αγίου Δημητρίου

ΡΩΜΑΝΑ Σοφία του Σωτηρίου, κάτοικος Ηλιούπολης

ΡΩΜΑΝΑΣ Σωτήρης του Δημητρίου, κάτοικος Ηλιούπολης

ΣΙΣΚΑΣ Ανδρόνικος του Λάμπρου, κάτοικος Ηλιούπολης

ΤΣΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ Αναστάσιος του Τριαντάφυλλου, κάτοικος Αγίου Δημητρίου