Πρόεδρος: Ρωμανάς Σωτήριος

Αντιπρόεδρος: Παπαβασιλείου Φλώρα
Γενικός Γραμματέας: Τοπαλίδου Μαρία
Ειδικός Γραμματέας: Σερέτης Βασίλειος
Ταμίας: Βουτσογιαννάκης Αντώνιος
Έφορος Ορειβασίας-Αναρρίχησης: Βουρλιάς Γεώργιος
Έφορος Καταφυγίου: Μαρινάκης Γεώργιος
Έφορος Υλικού: Γκούσκος Δημήτριος

Έφορος Εκδηλώσεων: Οικονόμου Χάρης