Σύνδεσμοι

eooa.gr

Η ιστοσελίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας Αναρρίχησης.

 

pezoporia.gr

To site για την πεζοπορία στα μονοπάτια της Ελλάδας.

 

 

 

Διαφημίσεις αρχικής σελίδας

Φωτογραφίες εξορμήσεων

Οι ιδρυτές του ΕΟΣ Ηλιούπολης

ΑΝΔΡΩΝΗ Δέσποινα του Ευαγγέλου, κάτοικος Ηλιούπολης

ΑΝΔΡΩΝΗΣ Ευάγγελος του Χρήστου, κάτοικος Ηλιούπολης

ΒΑΤΙΣΤΑΣ Ιωάννης του Ευαγγέλου, κάτοικος Μοσχάτου

ΓΙΑΟΥΡΤΣΑΚΗΣ Ξενοφών του Ιωάννου, κάτοικος Ηλιούπολης

ΓΚΕΖΕΡΛΗΣ Βασίλειος του Σπυρίδωνος, κάτοικος Ηλιούπολης

ΚΑΡΑΒΑΝΑΣ Ευάγγελος του Γεωργίου, κάτοικος Ηλιούπολης

ΚΑΛΕΣΣΗΣ Νικόλαος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Ηλιούπολης

ΜΑΝΟΣ Βασίλειος του Ανδρέου, κάτοικος Ηλιούπολης

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος του Δημητρίου, κάτοικος Ηλιούπολης

ΜΠΑΡΟΥΤΑ Μαρία του Αλεξάνδρου, κάτοικος Ηλιούπολης

ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ Αλέξανδρος του Αποστόλου, κάτοικος Ηλιούπολης

ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ Απόστολος του Ανδρέου, κάτοικος Ηλιούπολης

ΜΠΕΣΣΑΣ Κωνσταντίνος του Στυλιανού, κάτοικος Ηλιούπολης

ΞΗΝΤΑΒΕΛΩΝΗΣ Ανδρέας του Γεωργίου, κάτοικος Ηλιούπολης

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΤΣΗ Αικατερίνη του Δημητρίου, κάτοικος Ηλιούπολης

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ Ανδρέας του Δημητρίου, κάτοικος Ηλιούπολης

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ Δημήτριος του Ανδρέου, κάτοικος Ηλιούπολης

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Βασιλική του Πέτρου, κάτοικος Αργυρούπολης

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Πέτρος του Δημητρίου, κάτοικος Αργυρούπολης

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ Γεώργιος του Βασιλείου, κάτοικος Αγίου Δημητρίου

ΡΩΜΑΝΑ Σοφία του Σωτηρίου, κάτοικος Ηλιούπολης

ΡΩΜΑΝΑΣ Σωτήρης του Δημητρίου, κάτοικος Ηλιούπολης

ΣΙΣΚΑΣ Ανδρόνικος του Λάμπρου, κάτοικος Ηλιούπολης

ΤΣΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ Αναστάσιος του Τριαντάφυλλου, κάτοικος Αγίου Δημητρίου

 

Η σημαντικότητα της πρόσληψης υγρών για τον οργανισμό.

Μια καλή ενυδάτωση είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της φυσιολογικής ισορροπίας. Αυτή η ισορροπία διατηρείται αν η λήψη υγρών είναι περισσότερη από την απώλεια.
Read more

Κανονισμός λειτουργίας καταφυγίων

 (Υπουργική Απόφαση 2868/2004 – Φ.Ε.Κ. 398 Β/27-2-2004)

Άρθρο 1. Ορισμός ορειβατικών καταφυγίων

Ορειβατικό καταφύγιο είναι κτιριακή εγκατάσταση με 80 (ογδόντα) το πολύ κλίνες σε υψόμετρο άνω των 900μ. που έχει κύριο σκοπό την ημερήσια ή ολιγοήμερη εξυπηρέτηση ορειβατών, αναρριχητών, πεζοπόρων, φυσιολατρών, χιονοδρόμων και εξερευνητών της φύσης. Τα υφιστάμενα και λειτουργούντα καταφύγια κατά τη δημοσίευση του νόμου 3105/2003 νοούνται ως έχουν.

Άρθρο 2. Χαρακτηρισμός – Έλεγχος ορειβατικών καταφυγίων

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης συγκροτείται πενταμελής Επιτροπή, η οποία αποτελείται από 1 υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού, 1 υπάλληλο του Υπουργείου Γεωργίας, 2 εκπροσώπους της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας – Αναρρίχησης και 1 εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Εκδρομικών Σωματείων Ελλάδος, προκειμένου να ελέγχει την πιστή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, να εισηγείται για την ίδρυση και το χαρακτηρισμό νέων καταφυγίων ως ορειβατικών, να εισηγείται τον αποχαρακτηρισμό όσων δεν τηρούν τις προϋποθέσεις και να προτείνει στον Υπουργό Ανάπτυξης τις τιμές διανυκτέρευσης.

Άρθρο 3. Διαχείριση καταφυγίων

 1. Φορέας διαχείρισης του ορειβατικού καταφυγίου μπορεί να είναι η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας – Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.), σωματεία ορειβατών (πεζοπόρων – αναρριχητών), η Νομαρχιακή και η Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 2. Ο φορέας διαχείρισης θα ορίζει τον υπεύθυνο για τη λειτουργία του καταφυγίου, ο οποίος θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένα γνώσεις βουνού, πρώτων βοηθειών και διάσωσης και γνώση μιας ξένης γλώσσας.

Άρθρο 4. Τιμές – Κρατήσεις – Ακυρώσεις – Εκπτώσεις

 1. Οι τιμές διανυκτέρευσης και διημέρευσης, θα προτείνονται από την Επιτροπή του άρθρου 2 και θα εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
 2. Πινακίδα τιμών διανυκτέρευσης, διημέρευσης και σίτισης, καθώς και ο κανονισμός λειτουργίας είναι υποχρεωτικά αναρτημένα σε εμφανές σημείο του χώρου. Τα δε τιμολόγια που ισχύουν είναι άμεσα ανακοινώσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο.
 3. Η χρέωση για διημέρευση θα αντιστοιχεί στο 20% της καθορισμένης τιμής διανυκτέρευσης.
 4. Για την κράτηση θέσεων διανυκτέρευσης, πρέπει να ειδοποιείται ο υπεύθυνος του κάθε καταφυγίου με σχετικό έγγραφο όπου θα αναφέρονται οι ακριβείς ημερομηνίες χρήσης του καταφυγίου, ο αριθμός των ατόμων και ότι άλλο σχετικό, ενώ ο υπεύθυνος του καταφυγίου υποχρεούται να απαντά, εντός 3 ημερών, για την αποδοχή ή μη της κράτησης. Σε καταφατική περίπτωση ο υπεύθυνος του καταφυγίου δύναται να ζητήσει προκαταβολή μέχρι 30% επί του συνόλου των διανυκτερεύσεων.
 5. Δικαίωμα ακύρωσης της κράτησης και από τα δυο μέρη είναι δυνατή, εφόσον πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την ημερομηνία άφιξης, με υποχρέωση επιστροφής της προκαταβολής. Σε διαφορετική περίπτωση ισχύουν τα εξής :
  α. εάν η ακύρωση γίνει από μέρους του ενδιαφερόμενου υποχρεούται στην καταβολή του 50% της συνολικής τιμής των συμφωνηθέντων ημερών (με συμψηφισμό της τυχόν εισπραχθείσας προκαταβολής),
  β. εάν η ακύρωση γίνει από μέρους του διαχειριστή, υποχρεούται στην άμεση επιστροφή της προκαταβολής.
 6. Η τήρηση βιβλίου ημερήσιας κίνησης πελατών αποτελεί υποχρέωση του υπευθύνου του καταφυγίου.

Άρθρο 5. Ορισμός διακριτικού τίτλου

Με αίτηση του φορέα διαχείρισης θα εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης η ονομασία των νέων ορειβατικών καταφυγίων. Τα υφιστάμενα ορειβατικά καταφύγια διατηρούν τους τίτλους που φέρουν κατά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή της ονομασίας του καταφυγίου, εκτός εάν υποβληθεί αίτηση του φορέα διαχείρισης για αλλαγή της.

Άρθρο 6. Εσωτερικός κανονισμός

Α. Δεν επιτρέπεται

 1. Το κάπνισμα σε κανένα χώρο του καταφυγίου.
 2. Η χαρτοπαιξία, έστω και αν είναι χωρίς χρήματα, καθώς και παιχνίδια που προκαλούν θορύβους.
 3. Η χρήση μουσικής.
 4. Η είσοδος σε άτομα που αποδεδειγμένα έχουν μολυσματικές ασθένειες.
 5. Η κατάχρηση αλκοολούχων ποτών και η είσοδος σε άτομα υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή ναρκωτικών ουσιών.
 6. Η τοποθέτηση και χρήση τυχερών μηχανημάτων.
 7. Η είσοδος σε κυνηγούς εφόσον φέρουν οπλισμό.
 8. Η είσοδος – παραμονή ζώων εντός του καταφυγίου.
 9. Η είσοδος στα υπνοδωμάτια με αρβύλες. Οι αρβύλες πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικό χώρο.

Β.

 1. Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών ο αναχωρών υποχρεούται να έχει προηγουμένως ενημερώσει το φύλακα του καταφυγίου.
 2. Απαγορεύεται στον υπεύθυνο του καταφυγίου να αποδέχεται κρατήσεις κλινών περισσοτέρων της δυναμικότητας του καταφυγίου.

Άρθρο 7.

 1. Το καταφύγιο πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτει φαρμακείο πλήρως εξοπλισμένο για την αντιμετώπιση ατυχημάτων στο βουνό.
 2. Το καταφύγιο διαθέτει υποχρεωτικά τηλέφωνο σταθερό ή κινητό ή ασύρματο επικοινωνία.
 3. Δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται πλησίον των καταφυγίων ή εντός του δάσους διαφημιστικές πινακίδες, παρά μόνο πινακίδες πληροφόρησης, οι οποίες θα εγκρίνονται από την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 2, ή από τα κατά τόπους δασαρχεία.
 4. Οι διαχειριστές που δεν τηρούν τον παρόντα κανονισμό υπόκεινται σε ποινές οι οποίες ορίζονται από την τουριστική νομοθεσία για τα τουριστικά καταλύματα.

Άρθρο 8. Άδεια λειτουργίας

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από εισήγηση του Ε.Ο.Τ., καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ορειβατικού καταφυγίου.

Διαφημίσεις σελίδας άρθρου

Ορειβασία και πεζοπορία στην Ελλάδα στο «All About Life» (05/02)

Η θεματική εκπομπή για την υγεία, το ευ ζην και τη διατροφή «ALL ABOUT LIFE» με τη Δέσποινα Καραμίντζα, το Σάββατο 05 Φεβρουαρίου (14.00-16.00) κάνει θεματικό αφιέρωμα στην ορειβασία – πεζοπορία στην Ελλάδα και φιλοξενεί στο στούντιο του MORE RADIO, την εκπρόσωπο του Δ.Σ. του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Ηλιούπολης, κα Δροσούλα Κωνσταντινοπούλου.

Read more

Iσοτονικά ποτά

Άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, η αλήθεια είναι πως όλοι χύνουμε τον ιδρώτα μας γι’ αυτό που αγαπάμε: το βουνό!

Η συμπλήρωση όχι μόνο των υγρών αλλά και των ιχνοστοιχείων -κυρίως- που χάνονται με την εφίδρωση είναι απαραίτητη, ώστε και την αντοχή μας να διατηρούμε, και την υγεία μας να μη θέτουμε σε κίνδυνο.

 

Read more