Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προοίμιο

α. Η Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής η «Πολιτική») καλύπτει και αφορά τις προϋποθέσεις συλλογής και διαχείρισης των προσωπικών σας στοιχείων από τον ΕΟΣ Ηλιούπολης, κατά την διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των διαδικτυακών τόπων (ιστοσελίδων) ιδιοκτησίας του. Ο ΕΟΣ Ηλιούπολης είναι ιδιοκτήτης, δημιουργός και δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων των σελίδων και υπηρεσιών τους, καθώς και ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων που τυχόν δηλώνονται από εσάς.

β. Η παρούσα πολιτική, σε καμία περίπτωση δεν καλύπτει την έννομη σχέση μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών των σελίδων και οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών, οι οποίες δεν υπόκεινται στον έλεγχο, ή/και την διαχείριση, ή/και την ιδιοκτησία του ΕΟΣ Ηλιούπολης.

γ. Η παρούσα πολιτική προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ισχύει μόνο για τις σελίδες των οποίων την ιδιοκτησία και διαχείριση έχει ο ΕΟΣ Ηλιούπολης και δεν ισχύει για πληροφορίες που συλλέγονται μέσω οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου ή για πρακτικές άλλων τις οποίες ο ΕΟΣ Ηλιούπολης δεν ελέγχει.

δ. Οι σελίδες δύνανται να περιλαμβάνουν links («δεσμούς») προς άλλους δικτυακούς τόπους  (sites) τα οποία δεν ελέγχονται από τον ΕΟΣ Ηλιούπολης, αλλά από τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο ΕΟΣ Ηλιούπολης για τους όρους προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών, τους οποίους υιοθετούν και εφαρμόζουν οι φορείς αυτοί.

ε. Xρησιμοποιώντας τους διαδικτυακούς τόπους ιδιοκτησίας του ΕΟΣ Ηλιούπολης, συναινείτε στη συλλογή και τη χρήση πληροφοριών όπως αναφέρονται σε αυτή την πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων. Επίσης, αναγνωρίζετε ότι ο ΕΟΣ Ηλιούπολης μπορεί περιοδικά να αλλάξει, τροποποιήσει, προσθέσει, αφαιρέσει ή ενημερώσει με οποιονδήποτε τρόπο την παρούσα πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων κατά την διακριτική της ευχέρεια, χωρίς προηγουμένη ενημέρωση.

στ. Πρόθεση μας είναι να κοινοποιούμε οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτήν την σελίδα έτσι ώστε να είστε πάντα ενημερωμένοι σχετικά με τον τύπο των πληροφοριών που συλλέγουμε, πώς τις χρησιμοποιούμε και υπό ποιες συνθήκες μπορεί να τις αποκαλύψουμε. Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι πολύ εύκολο να εντοπισθεί αφού είναι τοποθετημένη στην αρχική σελίδα και είναι συνδεδεμένη με οποιαδήποτε σελίδα των δικτυακών τόπων στην οποία συλλέγονται προσωπικά δεδομένα. Στα σημεία αυτά μπορεί να σας παρασχεθούν περισσότερες επεξηγήσεις, όπου απαιτείται, σχετικά με τους σκοπούς για τους οποίους θα χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες. Η παρούσα Πολιτική, μαζί με οποιαδήποτε συμπληρωματική επεξήγηση, σας εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε δεδομένα που εσείς εθελοντικά μας παραδώσατε, στο πλαίσιο χρήσης σας των δικτυακών τόπων ιδιοκτησίας του ΕΟΣ Ηλιούπολης.

Εγγύηση Ιδιωτικής Χρήσης

α. Για την απλή περιήγησή σας στις σελίδες του ΕΟΣ Ηλιούπολης δεν συλλέγεται κανένα προσωπικό σας στοιχείο.

β. Η χρήση από τον ΕΟΣ Ηλιούπολης των προσωπικών σας δεδομένων λαμβάνει χώρα αποκλειστικά και μόνο για την ενημέρωση και υποστήριξή σας κατά την λειτουργία των υπηρεσιών μας, την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεών σας, καθώς και την ενημέρωσή σας αναφορικά με την προώθηση νέων υπηρεσιών.

γ. Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» όπως χρησιμοποιείται στο παρόν κείμενο, αναφέρεται σε πληροφορίες όπως το όνομα, ειδικότητα ηλεκτρονική διεύθυνσή σας (κατ’ επιλογή και ταχυδρομική διεύθυνσή σας), οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητά σας. Ο Ε.Ο.Σ Ηλιούπολης δε θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Ο Ε.Ο.Σ Ηλιούπολης δεν επεξεργάζεται στο πλαίσιο των υπηρεσιών και του περιεχομένου των διαδικτυακών τόπων ιδιοκτησίας της κανένα προσωπικό δεδομένο μη αθλητών και σε καμία περίπτωση δεν επεξεργάζεται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Ωστόσο, ο Ε.Ο.Σ Ηλιούπολης διατηρεί το δικαίωμα, σε εξαιρετικές περιπτώσεις να επεξεργαστεί στοιχεία στο μέτρο που επιτρέπεται ή απαιτείται από τον νόμο, ή/και από δικαστικές αποφάσεις ή εισαγγελικές παραγγελίες/διατάξεις.

δ. Οι ως άνω πληροφορίες δύνανται να ζητηθούν για την εγγραφή σας στην λίστα παραληπτών (mailing list) για την αποστολή από τον Ε.Ο.Σ Ηλιούπολης ενημερωτικών δελτίων (newsletter)

ε. Επίσης, εφόσον η διαδικασία αυτή επιβάλλεται να ακολουθηθεί, κατά την αποστολή φόρμας εγγραφής στον Ε.Ο.Σ Ηλιούπολης, συλλέγεται και η διεύθυνση ΙΡ του επισκέπτη/χρήστη, καθώς και αποστέλλεται και cookie στον υπολογιστή του χρήστη.

στ. Μία σελίδα δύναται να συλλέγει προσωπικά δεδομένα όταν ο επισκέπτης/χρήστης:

 1. εγγράφεται στις υπηρεσίες της,
 2. χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της και Γ. επισκέπτεται τις σελίδες της.

Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε

Ο Ε.Ο.Σ Ηλιούπολης συλλέγει κυρίως πληροφορίες τις οποίες εσείς μας έχετε παράσχει (όπως επιβάλλει η νομοθεσία) όπως προσωπικά στοιχεία, π.χ. όνομα, φύλο, ημερομηνία και τόπο γέννησης, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, στοιχεία επικοινωνίας, π.χ. ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμούς σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, στοιχεία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, εθνικότητα. Επίσης, δεδομένα σύνδεσης και εγγραφής χρήστη, π.χ. πιστοποιημένα στοιχεία σύνδεσης για ηλεκτρονικές εφαρμογές καθώς και άλλες πληροφορίες σχετικά με εσάς, τις οποίες μας παρέχετε συμπληρώνοντας έντυπα ή επικοινωνώντας μαζί μας, είτε με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή διαδικτυακά ή με άλλο τρόπο (π.χ. δια πληρεξουσίου).

Επιπλέον, τηρούμε αρχεία αλληλογραφίας και άλλων επικοινωνιών μεταξύ μας, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δια ζώσης επικοινωνίας, άμεσων μηνυμάτων και επικοινωνιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Κορίτσια στον Όλυμπο δεν έχουμε ούτε Σέρπα ούτε room service»!

Υμμητός 7.00 το πρωί

Όταν ανεβαίνουμε στο βουνό η άνεση και η κούραση που νιώθουμε μετά από Χ ώρες πορείας (όπου Χ= από 1 έως και περισσότερες των 8 ωρών πορείας) έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με το σακίδιο που κουβαλάμε (συνήθως) στην πλάτη μας.

Άλλωστε πολύ γνωστά τα 2 ρητά που δηλώνουν:

 1. «Μετά από 3 ώρες πορείας κάθε 100 γραμμάρια = 1 κιλό» και το πάντα επίκαιρο
 2. «Ότι ανεβάσεις μαζί σου στο βουνό πρέπει να το κατεβάσεις».

Φυσικά και τα δύο επικεντρώνονται στο επιτυχημένο σχόλιο, αποστράτου καταδρομέα φίλου : «Κορίτσια στον Όλυμπο δεν έχουμε ούτε Σέρπα ούτε room service, γι’ αυτο κόψτε την μουρμούρα και περπατάτε»! Καθότι είμασταν ανδροπαρέα πιστεύω καταλαβαίνετε την γνώμη του για την φυσική μας κατάσταση.

Αν και το να πακετάρει κάποιος σωστά το σακίδιο του μπορεί να γίνεται μηχανικό μετά από 3-4 πορείες , που ξέρουμε πλέον ακριβώς που μας πιέζει και μας τρίβει (και πονάει) αυτός ο οδηγός γράφτηκε έχοντας κατά νου τον αρχάριο και «νέο» στο σπορ και ελπίζοντας να τους βελτιώσει την εμπειρία τους και να «κρατήσει» περισσότερους στον χώρο μετά την πρώτη (και συνήθως επώδυνη την επόμενη μέρα) φορά τους.

Υποθέτει δε (ο οδηγός) ότι κουβαλάτε τα κλασσικά αντικείμενα για μια πορεία στην Ελλάδα συν μια σκηνή (για τις σπάνιες περιπτώσεις που δεν θα έχετε κλείσει καταφύγιο ή μαντρί στον φιλόξενο φίλο βοσκό). Συνήθως ο εξοπλισμός που κουβαλάμε είναι τα παρακάτω (όπως δημοσιεύονται στον ιστοχώρο του ΕΟΣ Ηλιουπόλεως και με σημειωμένες αλλαγές με * όπου θεωρώ ότι χρειάζεται):

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

1) Σακίδιο (30-40 λίτρα με φαρδείς ιμάντες για τις μονοήμερες αναβάσεις ή 60-70 λίτρα ορειβατικό για τις διήμερες και πολυήμερες) και σακούλες για να μη βρέχονται τα ρούχα.

2) Ατομικό φαρμακείο.

* Φάρμακα για πιθανές αλλεργίες ή άλλες ασθένειες που έχετε με απλές και κατανοητές οδηγίες για την χρήση τους από τρίτους (και ενημέρωση του αρχηγού)

3) Φακός και εφεδρικές μπαταρίες.

4) Σουγιάς και σφυρίχτρα.

5) Μπατόν.

6) Εφεδρικά κορδόνια για αρβύλες.

7) Γυαλιά ηλίου και αντηλιακή κρέμα.

* 2ο ζευγάρι πρόχειρων γυαλιών μυωπίας – πρεσβυωπίας σε ΣΚΛΗΡΗ ΘΗΚΗ!

* ΧΑΡΤΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ!!!! ΙΣΩΣ ΤΟ 1ο ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΒΑΖΕΤΕ ΣΤΟ ΣΑΚΙΔΙΟ!

Επιπλέον για τις διήμερες ή πολυήμερες αναβάσεις:

 1. Σπίρτα ή αναπτήρας και χαρτί για προσάναμμα.
 2. Κορδόνι για άπλωμα βρεγμένων ρούχων.
 3. Ραπτικά (κλωστή, βελόνα κ.λπ.).

ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ

 1. Ορειβατικές αρβύλες (όχι μποτάκια πόλης ή αθλητικά παπούτσια).
 2. Μάλλινες κάλτσες (και εφεδρικές).
 3. Ορειβατικές γκέτες.
 4. Παντελόνι (βαμβακερό, μάλλινο ή φλις ανάλογα με την εποχή) και εφεδρικό.
 5. Πουκάμισο (ισχύει ότι και για το παντελόνι).
 6. Εσώρουχα ή θερμοεσώρουχα (και εφεδρικά).
 7. Μπουφάν φλις.
 8. Αδιάβροχο πάνω-κάτω (πόντσο) ή αδιάβροχο που καλύπτει το σακίδιο. (Επιμένω ποντσο!)
 9. Γάντια μάλλινα ή φλις (και εφεδρικά).
 10. Σκούφος.
 11. Καπέλο (το καλοκαίρι).

ΝΕΡΟ – ΤΡΟΦΙΜΑ

 1. Παγούρι με νερό (1-1,5 λίτρο).
 2. Σταφίδες ή σοκολάτα.
 3. Φιστίκια ή αμύγδαλα αλατισμένα.
 4. Άλλα ελαφριά ή ξηρά φαγητά, σούπες, τσάι (για τις διήμερες ή πολυήμερες αναβάσεις).

ΓΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΠΑΙΘΡΟ

 1. Αντίσκηνο.
 2. Υπνόσακος.
 3. Στρωματάκι.
 4. Αλουμινοκουβέρτα.
 5. Μαγειρικά σκεύη (καμινέτο, κατσαρόλα, πιάτο, ποτήρι, κουτάλι, πιρούνι).

Αυτός είναι ένας βασικός κατάλογος που μπορεί πολύ εύκολα να τροποποιηθει αναλογα με την περίπτωση.

Επίσης επιδει οι περισσότεροι παίρνουν διαφορετικό εξοπλισμό μαζί του αυτός ο οδηγός είναι για απλά μια γενική τοποθέτηση που θα σας βοηθήσει να έχετε μια ποιο ευχάριστη εμπειρία. Εάν θέλετε να δοκιμάστε μια διαφορετική εμπειρία απλά ρίξτε τα όλα μέσα στο σακίδιο φύρδην – μύγδην και περπατήστε για 10-20 λεπτά.Αν δεν σας ενοχλεί η εμπειρία τότε μην συνεχίζετε την ανάγνωση του παρόντος.

Βήματα :

 1. Αρχίστε αδειάζοντας το σακίδιο εντελώς (αν είστε σαν και έμενα) και χαλαρώστε όλους τους ιμάντες περιορισμού όγκου που έχει (πιθανόν) το σακίδιο. Είναι κρίμα να γεμίσετε το σακίδιο και μετά να ανακαλύψετε ότι θα μπορούσατε να προσθέσετε και άλλα πράγματα.
 2. Τοποθετήστε τον υπνόσακο (sleeping Bag) στο βάθος του σακιδίου στο σημείο που είναι κοντύτερα στην πλάτη σας. Κάποια σακίδια έχουν έτοιμα ανεξάρτητα τμήματα για υπνόσακους στο κάτω μέρος τους που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Αλλά όπου και να το βάλετε χρησιμοποιήστε ένα σακίδιο αφαίρεσης αέρα και αεροστεγούς-υδατοστεγούς σφράγισης (Space Bags™). Μην ξεχνάτε ότι το 90% του όγκου ενός υπνόσακου είναι αέρας, και ότι μπορεί να συμπιεστεί σε πολύ μικρό όγκο με την κατάλληλη μέθοδο. Επίσης αυτή η μέθοδος θα το κρατήσει στεγνό σε υγρές συνθήκες κάτι που θα εκτιμήσετε πάρα πολύ όταν θα πάτε να κοιμηθείτε.
 3. Εάν έχετε χώρο στον πάτο του σακιδίου τοποθετήστε εκεί (εκτός από το συμπιεσμένο υπνόσακο ) και άλλα μετρίου βάρους αντικείμενα για να κερδίσετε χώρο. Το συμπιεσμένο στρωματακι αέρος πχ είναι μια καλή λύση.
 4. Διπλώστε την σκηνή σας και τα δάπεδά της σε ένα τετράγωνο περίπου στις διαστάσεις του σακιδίου σας και τοποθετήστε την πάνω από τον υπνόσακο. Μπορείτε να αφήσετε το σακίδιο της σκηνής σπίτι.
 5. Τοποθετήστε τα ποιο βάρια αντικείμενα , όπως νερό, μεταλλικά εργαλεία, γκαζάκια, και μη αφυδατωμένα φαγητά κοντά στην πλάτη σας αλλά μην φτάσετε ψηλότερα από το ύψος των ώμων σας (όταν θα φοράτε το σακίδιο). Πολλά νέα σακίδια έχουν εσωτερικές τσέπες για ασκούς νερού όποτε εκμεταλλευτείτε τις εάν τις έχετε.
 6. Γεμίστε το υπόλοιπο του σακιδίου με ελαφριά αντικείμενα όπως ρουχισμό και αφυδατωμένα τρόφιμα. Εάν έχετε τα ρούχα σας σε ένα σακίδιο συμπίεσης όπως τον υπνόσακο θα εξοικονομήσετε πάρα πολύ χώρο και όγκο όποτε πράξτε ανάλογα.
 7. Τοποθετήστε όποια αντικείμενα πρέπει να μπορείτε να βρείτε άμεσα σε μια εκτατή περίπτωση (κιτ πρώτων βοηθειών , φακό , σπίρτα , μαχαίρι ) πάνω πάνω ή αν το σακίδιο σας διαθέτει σε τυχόν εξωτερικές άμεσα προσβάσημες θήκες – τσέπες.
 8. Εάν το σακίδιο σας διαθέτει εξωτερικούς ιμάντες , χρησιμοποιήστε τους για να επισυνάψετε τυχόν μακριά και λεπτά αντικείμενα όπως Μπατόν, τους στύλους της σκηνής, καλάμι ψαρέματος (ναι έχω κουβαλήσει και τέτοιο!) ή πιολέ.
 9. Εάν το σακίδιο σας διαθέτει εξωτερικές θήκες για μπουκάλια νερού χρησιμοποιήστε τις. Είναι προτιμότερο από το να σταματάτε κάθε μισή ώρα και να ανοίγετε το σακίδιο για να πιείτε λίγο νερό.
 10. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάρει μαζί σας χάρτη της περιοχής , πυξίδα , πιθανά κάποια συσκευή GPS , KAI ΟΤΙ ΞΕΡΕΤΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΝΑ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ!! ,κινητό τηλέφωνο (και μικρό φορτιστή ταξιδίου) και ότι τουλάχιστον 2 άτομα ξέρουν τον προορισμό σας και ότι θα σας κάνουν μια απλή κλήση σε μια συγκεκριμένη ώρα (ο φόβος φυλάει τα ερ΄μα).
 11. Σφιξτέ όλους του ιμάντες συσφηξης έτσι ώστε το φορτίο να είναι σταθερο και να μην μετακινήτε με τη διαδικασία του περπατήματος. Κλειστε όλα τα φερμουάρ στην μια ή την άλλη άκρη! Μην αφεινετε φερμουάρ στην μεση του ανοιγματος γιατι εκτος του ότι έχουν την τάση να ανοιγουν στο περπάτημα, έαν βρεξει και δεν έχετε σάκκο για το σακίδιο , το νερο θα μπει πολύ ποιο εύκολα μεσα, οταν το κουμπομα είναι στην κορυφή.
 12. Ανεβείτε στο βουνό και διασκεδάστε το !

Κάποια ακόμα μικρά τρικάκια!

 • Πάρτε ένα κάλυμμα σακιδίου ακόμα και η πιθανότητα να βρέξει είναι πολύ μικρή έως μηδαμινή. Πιάνει ελάχιστο χώρο και προστατεύει το σακίδιο σας στην απιθανότητα! Ακόμα και μια μεγάλη σακούλα σκουπιδιών επιτελεί το ίδιο έργο!
 • Τοποθετήστε ότι ευαίσθητο και/ή ηλεκτρονικό σε υδατοστεγείς τσάντες ή σακούλες. Μπορείτε ακόμα να χρησιμοποιήσετε μια σακούλα σκουπιδιών για όλο τον κεντρικό χώρο του σακιδίου για να είστε διπλά σίγουροι!
 • Όπου μπορείτε χρησιμοποιήστε αντικείμενα με περισσότερες των ενός χρήσεις. Τα μπατον πχ μπορούν άνετα να γίνουν στύλοι της τέντας βροχής. Την ύπαρξη του ελβετικού σουγιά δεν την αναφέρω καν, είναι αυτονόητη.
 • Εάν κουβαλάτε φαγητό μαζί σας και διανυχτερέψετε στην ύπαιθρο κρατήστε της σε διαφορετικό σημείο από το σακίδιο σας. Μπορεί να μην έχουμε αρκούδες (πολλές) στην Ελλάδα, αλλά τα κουνάβια, οι αλεπούδες μέχρι και οι γάτες! είναι γνωστόν ότι δεν έχουν ενδοιασμούς να σκίσουν ένα σακίδιο για να φτάσουν στην λαχταριστή μυρωδάτη γαλατόπιτα της μαμάς που κουβαλάτε μαζί σας. Μπορείτε να πάρετε ένα λεπτό σχοινί (της μπουγάδας πχ) και να τα κρεμάσετε σε ένα δέντρο κοντά στην σκηνή σας. Μην ξεχάσετε να βάλετε μαζί και άλλα πιθανά «μυρωδάτα» αντικείμενα όπως οδοντόκρεμες, υγρά μαντιλάκια, αποσμητικά κλπ.
 • «Ότι ανεβάζεις στο βουνό, το κατεβάζεις κιόλας!«. Αυτό σημαίνει ότι οτιδήποτε σκουπίδι , εκτός από οργανικά (τρόφιμα, χαρτί τουαλέτας κλπ ) το βάζετε σε σακουλιτσα σκουπιδιών ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΕ ΣΤΟΝ «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ». Τα οργανικά απλά θάψτε τα.
 • Το περί θαψίματος , ισχύει και για τα σωματικά απόβλητα!

Ελπιζω αυτός ο «Μικρος» οδηγος να σας φανει χρήσιμος και να σας βοηθήσει να απολάυσετε την εξόρμηση σας στην όμορφη φύση της Ελλάδος μας χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Η σημαντικότητα της πρόσληψης υγρών για τον οργανισμό.

Μια καλή ενυδάτωση είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της φυσιολογικής ισορροπίας. Αυτή η ισορροπία διατηρείται αν η λήψη υγρών είναι περισσότερη από την απώλεια.
Read more

Iσοτονικά ποτά

Άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, η αλήθεια είναι πως όλοι χύνουμε τον ιδρώτα μας γι’ αυτό που αγαπάμε: το βουνό!

Η συμπλήρωση όχι μόνο των υγρών αλλά και των ιχνοστοιχείων -κυρίως- που χάνονται με την εφίδρωση είναι απαραίτητη, ώστε και την αντοχή μας να διατηρούμε, και την υγεία μας να μη θέτουμε σε κίνδυνο.

 

Read more

10 μυστικά για λιγότερο σωματικό λίπος

Περάσανε οι γιορτές και, μαζί με τα δώρα και τους μπαγιάτικους κουραμπιέδες, μας άφησαν πίσω και καναδυό (και 4 και 5) κιλάκια…
Πώς θα τα ρίξω ο έρμος για να ξαναβγώ στο βουνό;

Οι μέθοδοι που ακολουθούμε για να χάσουμε λίπος είναι διάφορες.
Παραδόξως, οι περισσότερες καταλήγουν στο ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα!

Μερικά βασικά μυστικά για να χάσουμε λίπος και όχι μυϊκό ιστό ή νερό.

 

Read more

Φαρμακείο – Απαραίτητο ΠΑΝΤΑ!

Η σημασία τού να έχεις ένα φαρμακείο πάντα μαζί στις εξορμήσεις, μεγάλες ή μικρές, στο βουνό.

Read more