Σχολή Ορειβασίας Μέσου Επιπέδου

Η Σχολή Ορειβασίας Μέσου Επιπέδου στοχεύει στην περαιτέρω τεχνική κατάρτιση σου ώστε μετά τη σχολή να μπορείς να κάνεις αυτόνομα και με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια αναρριχήσεις σε αλπικά πεδία βράχου, χιονιού και πάγου με χρήση προσωρινών ασφαλειών. Γι’ αυτό το λόγο δίνεται έμφαση στην αυτονόμηση σου, επιλέγοντας αναρριχήσεις ανάλογες των δυνατοτήτων σου.

Η Σχολή με μια ματιά:

 • Διάρκεια: 4 Σαββατοκύριακα πρακτικής & 7 ώρες θεωρίας
 • Εκπαιδευτές: Ασημακόπουλος Αλέκος (τηλ ανάγκης 6974 083394)
 • Κόστος: €570 (περιλαμβάνει κόστος ασφάλειας & ΕΟΟΑ)
 • Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων/ σχολή: 9 άτομα (1 εκπαιδευτής/ 3 άτομα)

Πρόγραμμα σχολής_2024 χειμώνας

Εκπαιδευτής: Αλέκος Ασημακόπουλος (τηλ ανάγκης 6974 083394)

 • 24-25/02/2024: Παρνασσός
 • 27/02/2024: Θεωρία- γραφεία συλλόγου
 • 16-17/03/2024: Βαρδούσια
 • 19/03/2024: Θεωρία- γραφεία συλλόγου
 • 23-24/03/2024: Γκιώνα
 • 26/03/2024: Θεωρία- γραφεία συλλόγου
 • 30-31/03/2024: Βαρδούσια

Διδακτέα ύλη
Η εκπαιδευτική ύλη της Σχολής Ορειβασίας Μέσου Επιπέδου περιλαμβάνει, με τη μορφή σύντομης επανάληψης, όλη την ύλη των σχολών Ορειβασίας Αρχαρίων, Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων και Αναρρίχησης Βράχου Μέσου Επιπέδου κι επιπλέον όσα μπορείς να δεις αναλυτικά στο τέλος.

Προϋποθέσεις

 1. Να έχεις καλή υγεία βεβαιωμένη από γιατρό.
 2. Να είσαι μέλος ή ενήλικας αθλητής σωματείου ΕΟΟΑ.
 3. Να έχεις πολύ καλή φυσική κατάσταση.
 4. Να έχεις αποφοιτήσει επιτυχώς από Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Μέσου Επιπέδου της ΕΟΟΑ, τουλάχιστον 6 μήνες νωρίτερα.
 5. Να επιτύχεις στις εξετάσεις εισαγωγής, που προϋποθέτουν επικεφαλής ελεύθερη αναρρίχηση σε διαδρομή αναρρίχησης βράχου περιπέτειας δύο σχοινιών, που απαιτεί και χρήση προσωρινών ασφαλειών δυσκολίας V+ UIAA, με τεχνική δύο σχοινιών.
 6. Να έχεις δράση τα τελευταία τρία έτη η οποία να περιλαμβάνει:
  • 20 διαδρομές αθλητικής αναρρίχησης βράχου μίας σχοινιάς δυσκολίας κατά ελάχιστο 5a french.
  • 15 διαδρομές αθλητικής αναρρίχησης βράχου μίας σχοινιάς δυσκολίας κατά ελάχιστο 5c french.
  • 10 διαδρομές αθλητικής αναρρίχησης βράχου μίας σχοινιάς δυσκολίας κατά ελάχιστο 6a+ french.
  • 7 διαδρομές αναρρίχησης βράχου περιπέτειας δυσκολίας τουλάχιστον V+ UIAA, αναπτύγματος τουλάχιστον 70 m, που απαιτούν χρήση και προσωρινών ασφαλειών.
  • 3 διαδρομές αναρρίχησης βράχου περιπέτειας δυσκολίας τουλάχιστον V UIAA, αναπτύγματος τουλάχιστον 120 m, που απαιτούν χρήση και προσωρινών ασφαλειών, που βρίσκονται στο αλπικό πεδίο.
  • 10 αναβάσεις σε κορυφές ελληνικών βουνών με υψόμετρο άνω των 2000 m, τη χειμερινή περίοδο εκ των οποίων οι 3 να απαιτούν παράλληλη κίνηση σε σχοινοσυντροφιά

Δικαιολογητικά
Για την ολοκλήρωση της εγγραφής σου στην αναγνωρισμένη από την ΕΟΟΑ Σχολή Ορειβασίας Μέσου Επιπέδου απαιτείται να είσαι μέλος ορειβατικού συλλόγου της ΕΟΟΑ και να προσκομίσεις ως και 30 ημέρες πριν την έναρξη της σχολής τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση συμμετοχής σε σχολή ΕΟΟΑ (κατέβασε εδώ)
 • Ιατρική βεβαίωση από καρδιολόγο ή παθολόγο, που να έχει εκδοθεί το τελευταίο εξάμηνο από την υποβολή της αίτησης συμμετοχής και να αναφέρει ότι μπορείς να ασκήσεις αθλητική δραστηριότητα
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (και τις δύο όψεις, όχι επικυρωμένη)
 • Φωτοτυπία ορειβατικής ταυτότητας (και τις δύο όψεις)
 • 2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας
 • Φωτοτυπία της βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης της Σχολής Ορειβασίας Αρχαρίων ΕΟΟΑ
 • Φωτοτυπία της βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης της Σχολής Αναρρίχησης Μέσου Επιπέδου ΕΟΟΑ
 • Κατάσταση με την απαιτούμενη ορειβατική δράση, όπως έχει κατατεθεί στην ΕΟΟΑ

Κόστος
Το κόστος της σχολής είναι €570 και η πληρωμή γίνεται σε 2 δόσεις:

 • προκαταβολή €370 για την κράτηση θέσης, έως 30 ημέρες πριν την έναρξη της σχολής
 • εξόφληση €200 ως την έναρξη της σχολής

Πληρώνεις μετρητοίς στα γραφεία του συλλόγου, τις ημέρες κι ώρες λειτουργίας μας.

Περιλαμβάνονται:

 • οργάνωση & διεξαγωγή της σχολής
 • αμοιβές εκπαιδευτών
 • τεχνικός εξοπλισμός (μποντριέ, κράνη, σχοινιά κλπ)
 • θεωρητικά μαθήματα
 • πιστοποίηση ΕΟΟΑ
 • ασφαλιστική κάλυψη €20 & κόστος ΕΟΟΑ €10

ΔΕΝ περιλαμβάνονται:

 • έξοδα μετακινήσεων, διαμονής & διατροφής

Όροι Συμμετοχής

 • Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο (περιλαμβάνει αιφνίδια ασθένεια ή άλλο σημαντικό λόγο) διακοπεί η συμμετοχή σου στη σχολή, από 15 ημέρες πριν την έναρξη της σχολής κι έως και τις 2 πρώτες εκπαιδεύσεις πρακτικής, τότε παρακρατείται ολόκληρη η προκαταβολή, ενώ αν διακοπεί μέσα στο επόμενο διάστημα τότε παρακρατείται ολόκληρο το ποσό.
 • Ο υπεύθυνος της σχολής διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την εκπαίδευση κάποιου συμμετέχοντα που δεν συμμορφώνεται στις οδηγίες των εκπαιδευτών ή του οποίου η συμπεριφορά, κατά την κρίση του εκπαιδευτή, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του ιδίου ή των υπολοίπων, χωρίς υποχρέωση επιστροφής των διδάκτρων (συνδυαστικά με όσα αναφέρονται παραπάνω).
 • Σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευόμενος δεν μπορέσει να παραστεί στην τελευταία ημέρα της σχολής, τότε υποχρεούται να επιστρέψει τον εξοπλισμό και να τον παραδώσει στον υπεύθυνο της σχολής με δική του μέριμνα εντός 10 ημερών.
 • Το πρόγραμμα εξαρτάται από τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και μπορεί να τροποποιηθεί κατά την κρίση του υπεύθυνου της σχολής, εάν αυτό είναι αναγκαίο για την ασφάλεια των συμμετεχόντων και την ομαλή διεξαγωγή της σχολής.

Μετακινήσεις
Η πρόσβαση στους χώρους εκπαίδευσης γίνεται με ιδιωτικά μέσα (ΙΧ) των εκπαιδευόμενων, στα οποία, κατόπιν συνεννοήσεως, επιβιβάζονται 3-4 άτομα ώστε να μπορούν να μοιράζονται και τα έξοδα καυσίμων, διοδίων κ.λπ.

Διαμονή
Η διαμονή γίνεται σε ορειβατικά καταφύγια ή (προαιρετικά) σε αντίσκηνα. Το κόστος διανυκτέρευσης στα καταφύγια είναι €12 ενώ τα διημέρευτρα χρήσης καταφυγίου €5 (τα διημέρευτρα αφορούν όσους διανυκτερεύουν σε αντίσκηνα αλλά χρησιμοποιούν τους χώρους του καταφυγίου (για το δείπνο, τα θεωρητικά μαθήματα κλπ).

Πιστοποίηση ΕΟΟΑ
Στους απόφοιτους η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας Αναρρίχησης, χορηγεί βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης, η οποία πιστοποιεί τις γνώσεις τους στα αντικείμενα που διδάχθηκαν και δίνει το δικαίωμα συνέχισης της παρακολούθησης στις ανώτερες εκπαιδευτικές βαθμίδες που διοργανώνει η ΕOOA.

Διδακτέα ύλη (αναλυτικά)

Θεωρία

 • Εξοπλισμός (επιλογή, χρήση, συντήρηση)
 • Προσανατολισμός (χάρτης, πυξίδα, GPS)
 • Προετοιμασία και εκτέλεσή αναρριχητικής διαδρομής χιονιού/πάγου/μεικτού πεδίου, σε αλπικό πεδίο
 • Κίνδυνοι και αντιμετώπισή τους
 • Αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων
 • Πρώτες βοήθειες
 • Μεταφορά τραυματία
 • Καταλύματα
 • Ιστορία ορειβασίας (ελληνική, παγκόσμια)
 • Ορεινό περιβάλλον (γεωλογία, χλωρίδα, πανίδα, προστασία)
 • Ορειβατική δεοντολογία και ηθική

Πρακτική

 • Προσανατολισμός (χάρτης, πυξίδα, GPS)
 • Χρήση προσωρινών ασφαλειών χιονιού/πάγου
 • Ρελέ χιονιού/πάγου
 • Χρήση πιολέ/κραμπόν στην αναρρίχηση χιονιού/πάγου/μεικτού πεδίου
 • Βασικές τεχνικές κίνησης στην αναρρίχηση χιονιού/πάγου/μεικτού πεδίου
 • Ραπέλ σε χιόνι/πάγο/μεικτό πεδίο
 • Ταυτόχρονη κίνηση σε σχοινοσυντροφιά (ταυτόχρονη κίνηση με και χωρίς ενδιάμεσες ασφάλειες, σε όλα τα πεδία)
 • Προετοιμασία και εκτέλεσή αναρριχητικής διαδρομής χιονιού/πάγου/μεικτού πεδίου, σε αλπικό πεδίο
 • Προετοιμασία και εκτέλεσή αναρριχητικής διαδρομής βράχου σε αλπικό πεδίο
 • Κίνδυνοι και αντιμετώπισή τους
 • Αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων
 • Κατασκευή και χρήση (διανυκτέρευση) καταλύματος ανάγκης (χιονοσπηλιά)
 • Διάσωση σε ορθοπλαγιά σε αλπικό πεδίο
 • Πρώτες βοήθειες
 • Μεταφορά τραυματία

Εξοπλισμός (αναλυτικά)
Εξοπλισμός που θα πρέπει να έχει ο κάθε εκπαιδευόμενος (ο σύλλογος διαθέτει κάποια από τα υλικά τα οποία δανείζει στους εκπαιδευόμενους):

 • Μπότες αδιάβροχες (άκαμπτες ή ημιάκαμπτες που να παίρνουν κραμπόν),
 • γκέτες,
 • κάλτσες για χειμερινό βουνό,
 • θερμοεσώρουχα,
 • αντιανεμικό παντελόνι,
 • αντιανεμικό τζάκετ,
 • παντελόνι fleece,
 • ζακέτα fleece,
 • γάντια αδιάβροχα (2 ζεύγη)
 • σκούφος ή μπαλακλάβα (σκούφος full-face)
 • γυαλιά ηλίου
 • μάσκα θυέλλης
 • σακίδιο 35-50lt
 • παγούρι 1-1,5lt
 • φακός κεφαλής (+ εφεδρικές μπαταρίες)
 • πυξίδα (τύπου Sylva)
 • χάρτες (εκδόσεις “Ανάβαση”)
 • αναρριχητικός οδηγός
 • ατομικό φαρμακείο
 • αντηλιακή κρέμα
 • αντηλιακό lipstick
 • μπατόν (προαιρετικά)
 • υπνόσακος & κάριματ
 • αντίσκηνο
 • γκαζάκι με ανταλλακτική φιάλη
 • σετ μαγειρέματος,
 • φτυάρι χιονιού
 • σόντα
 • 2 πιολέ (ένα με σφυρί)
 • ορειβατικά (όχι πεζοπορικά) κραμπόν με αντιστομωτικά χιονιού
 • μποντριέ
 • κράνος
 • παπούτσια αναρρίχησης
 • 5 ιμάντες
 • 2 κορδονέτα
 • 1 κορδονέτο 5 μέτρων
 • 6 σετάκια
 • 4 απλά καραμπίνερ
 • 5 ασφαλείας
 • 1 καταβατήρας
 • 1 πλακέτα ασφάλισης
 • 1 σχοινί (1/2) 8-9mm 50-60m
 • 1 πλήρες σετ καρύδια (ανά 2 άτομα)
 • 1 σετ φρεντς (ανά 2 άτομα)
 • 1 σετ καρφιά (ανά 2 άτομα)
 • 1 αλουμινογωνιά