Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Μέσου Επιπέδου

Στη Σχολή Αναρρίχησης Μέσου Επιπέδου θα αποκτήσεις όλες τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες για να μπορείς να πραγματοποιείς με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια, αναρριχήσεις μιας ή πολλών σχοινιών με χρήση μόνιμων ή/και προσωρινών ασφαλειών. Για να το πετύχουμε χρησιμοποιούμε τις πιο σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους, έμπειρους, ικανούς και φιλικούς εκπαιδευτές καθώς και εξειδικευμένο εξοπλισμό. Επίσης δίνουμε έμφαση στην αυτονόμηση σας στην επικεφαλής αναρρίχηση, επιλέγοντας αναρριχήσεις ανάλογες με τις δυνατότητές σας.

Η Σχολή με μια ματιά:

 • Διάρκεια: 4 Σαββατοκύριακα πρακτικής & 7 ώρες θεωρίας (απογ Τετάρτης στο σύλλογο)
 • Εκπαιδευτές: Αλέκος Ασημακόπουλος (τηλ ανάγκης 6974 083394)
 • Κόστος: €585 (περιλαμβάνει κόστος ασφάλειας & ΕΟΟΑ)
 • Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων/ σχολή: 9 άτομα (1 εκπαιδευτής/ 3 άτομα)

Πρόγραμμα

Σχολή Α (2022-2023) 

 • 19-20 Νοεμβρίου 2022: Πεντέλη- Φλαμπούρι
 • 3-4 Δεκεμβρίου 2022: Βαράσοβα
 • 10-11 Δεκεμβρίου 2022: Μετέωρα ( θα εξαρτηθεί από τον καιρό αλλιώς θα μεταφερθεί)
 • 8-9 Ιουλίου 2023: Γκιώνα

Σχολή Β (2023)

 • 22-23 Απριλίου: Πεντέλη- Φλαμπούρι
 • 06-07 Μαΐου: Βαράσοβα
 • 20-21 Μαΐου: Μετέωρα
 • 01-02 Ιουλίου: Γκιώνα

Διδακτέα ύλη (βλ αναλυτικά στο τέλος)
Αναρριχητικός εξοπλισμός (επιλογή, χρήση, συντήρηση), τεχνικές ασφάλισης 2 σχοινιών, κόμποι, χρήση προσωρινών & μόνιμων ασφαλειών, τεχνικές self-arrest, στήσιμο ρελέ σε πολλαπλές σχοινιές, προετοιμασία αναρρίχησης πολλαπλών σχοινιών (προμήθειες, εξοπλισμός), κίνδυνοι στις ορθοπλαγιές και αντιμετώπιση τους, πρώτες βοήθειες κ.α.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

 • Να έχεις αποφοιτήσει επιτυχώς από Σχολή Αρχαρίων Αναρρίχησης της ΕΟΟΑ
 • Να είσαι μέλος ορειβατικού συλλόγου μέλους της ΕΟΟΑ
 • Να έχεις δράση τα τελευταία δύο έτη η οποία να περιλαμβάνει 30 διαδρομές βράχου μίας σχοινιάς δυσκολίας κατά ελάχιστο 5α French, 20 διαδρομές βράχου μίας σχοινιάς δυσκολίας κατά ελάχιστο 5b French και 10 διαδρομές βράχου μίας σχοινιάς δυσκολίας κατά ελάχιστο 6a+ French
 • Να περάσεις με επιτυχία την εξέταση σε επικεφαλής ελεύθερη αναρρίχηση σε διαδρομή βράχου μίας σχοινιάς, που δεν απαιτεί χρήση προσωρινών ασφαλειών, δυσκολίας τουλάχιστον 5c French.

Δικαιολογητικά
Για την εγγραφή σου στην αναγνωρισμένη από την ΕΟΟΑ Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Μέσου Επιπέδου απαιτείται να είσαι μέλος ορειβατικού συλλόγου της ΕΟΟΑ και να προσκομίσεις ως και 15 ημέρες πριν την έναρξη της σχολής τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση συμμετοχής σε σχολή ΕΟΟΑ (κατέβασε εδώ)
 • Ιατρική βεβαίωση από καρδιολόγο ή παθολόγο, που να έχει εκδοθεί το τελευταίο εξάμηνο από την υποβολή της αίτησης συμμετοχής και να αναφέρει ότι μπορείς να ασκήσεις αθλητική δραστηριότητα
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (και τις δύο όψεις, όχι επικυρωμένη)
 • Φωτοτυπία ορειβατικής ταυτότητας (και τις δύο όψεις)
 • 2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας
 • Φωτοτυπία βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης της Σχολής Αναρρίχησης Αρχαρίων της ΕΟΟΑ
 • Κατάσταση απαιτούμενης αναρριχητικής δράσης, όπως αυτή έχει κατατεθεί στην ΕΟΟΑ

Κόστος
Το κόστος της σχολής είναι €585 και η πληρωμή γίνεται σε 2 δόσεις:

 • προκαταβολή €385 με την αίτηση εγγραφής &
 • εξόφληση €200 ως την έναρξη της σχολής

Πληρώνεις μετρητοίς στα γραφεία του συλλόγου, τις ημέρες κι ώρες λειτουργίας μας.

Περιλαμβάνονται:

 • οργάνωση & διεξαγωγή της σχολής
 • αμοιβές εκπαιδευτών
 • τεχνικός εξοπλισμός (πλήρες σετ αναρριχητικού εξοπλισμού, μποντριέ, κράνη, σχοινιά κλπ, ΕΚΤΟΣ από παπούτσια αναρρίχησης και καταβατήρα τύπου reversο)
 • θεωρητικά μαθήματα
 • πιστοποίηση ΕΟΟΑ
 • ασφαλιστική κάλυψη €40 & κόστος ΕΟΟΑ €5

ΔΕΝ περιλαμβάνονται:

 • έξοδα μετακινήσεων, διαμονής & διατροφής
 • αναρριχητικά παπούτσια & καταβατήρας τύπου reversο

Όροι Συμμετοχής

 • Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο (περιλαμβάνει αιφνίδια ασθένεια ή άλλο σημαντικό λόγο) διακοπεί η συμμετοχή σου στη σχολή, ως και τις 2 πρώτες εκπαιδεύσεις πρακτικής, τότε παρακρατείται ολόκληρη η προκαταβολή, ενώ αν διακοπεί μέσα στο επόμενο διάστημα τότε παρακρατείται ολόκληρο το ποσό.
 • Ο υπεύθυνος της σχολής διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την εκπαίδευση κάποιου συμμετέχοντα που δεν συμμορφώνεται στις οδηγίες των εκπαιδευτών ή του οποίου η συμπεριφορά, κατά την κρίση του εκπαιδευτή, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του ιδίου ή των υπολοίπων, χωρίς υποχρέωση επιστροφής των διδάκτρων (συνδυαστικά με όσα αναφέρονται παραπάνω).
 • Σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευόμενος δεν μπορέσει να παραστεί στην τελευταία ημέρα της σχολής, τότε υποχρεούται να επιστρέψει τον εξοπλισμό και να τον παραδώσει στον υπεύθυνο της σχολής με δική του μέριμνα εντός 10 ημερών.
 • Το πρόγραμμα εξαρτάται από τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και μπορεί να τροποποιηθεί κατά την κρίση του υπεύθυνου της σχολής, εάν αυτό είναι αναγκαίο για την ασφάλεια των συμμετεχόντων και την ομαλή διεξαγωγή της σχολής.

Μετακινήσεις/Διαμονή/Διατροφή
Η πρόσβαση στους χώρους εκπαίδευσης γίνεται με ιδιωτικά μέσα (ΙΧ) των εκπαιδευόμενων, στα οποία, κατόπιν συνεννοήσεως, επιβιβάζονται 3-4 άτομα ώστε να μπορούν να μοιράζονται και τα έξοδα καυσίμων, διοδίων κ.λπ. ενώ η διαμονή γίνεται σε αντίσκηνα ή σε ενοικιαζόμενα δωμάτια για όποιον το προτιμά.

Πιστοποίηση ΕΟΟΑ
Στους απόφοιτους η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας Αναρρίχησης, χορηγεί βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης, η οποία πιστοποιεί τις γνώσεις τους στα αντικείμενα που διδάχθηκαν και δίνει το δικαίωμα συνέχισης της παρακολούθησης, στις ανώτερες εκπαιδευτικές βαθμίδες, σχολών που διοργανώνει η ΕOOA.

Διδακτέα ύλη (αναλυτικά)

Θεωρία

 • Προπόνηση, φυσική κατάσταση
 • Διατροφή
 • Εξοπλισμός
 • Αναρριχητικοί οδηγοί
 • Προετοιμασία και εκτέλεση διαδρομής
 • Κίνδυνοι στις ορθοπλαγιές και αντιμετώπισή τους
 • Ποιότητες βράχου, λιθοπτώσεις
 • Αρχές μετεωρολογίας
 • Αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων
 • Πρώτες βοήθειες στην ορθοπλαγιά
 • Μεταφορά τραυματία
 • Ιστορία ορειβασίας και αναρρίχησης
 • Ορεινό περιβάλλον
 • Ορειβατική-αναρριχητική δεοντολογία και ηθική

Πρακτική

 • Ασφάλιση του επικεφαλής με χρήση δύο σχοινιών
 • Τεχνική δύο σχοινιών για τον επικεφαλής
 • Ασφάλιση του δεύτερου
 • Χρήση προσωρινών ασφαλειών
 • Ρελέ
 • Ραπέλ
 • Τεχνητή αναρρίχηση
 • Προετοιμασία και εκτέλεση διαδρομής πολλαπλών σχοινιών
 • Κίνδυνοι και αντιμετώπισή τους
 • Διάσωση σε ορθοπλαγιά
 • Πρώτες βοήθειες σε ορθοπλαγιά
 • Μεταφορά τραυματία